SSBEdi - Електронска размена на податоци

 

Што е Electronic Data Interchange (EDI) 

Електронска размена на податоци (EDI) е збир на стандарди за комуникација помеѓу два компјутерски системи преку која се разменуваат деловни податоци (документи) помеѓу компании (трговски партнери) ...

Повеќе...

Складиштење и транспорт - Warehouse Management System (WMS)

Комплетно Автоматизирајте го Управувањето со Магацин и Оптимизирајте го Планирањето на Транспортот

Како што се развиваат моделите за снабдувачки канали и како што релациите со снабдувачите стануваат поблиски, процесот на складиштење и транспорт на стоките стануваат уште покомплексни. Организации ...

Повеќе...

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент. Ние ги оптимизираме финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата и други процеси во компаниите за да ги зголемиме нивните приходи и маржи, да го намалиме времето за реализација, трошоците и губитоците и да ја подобриме достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати регионални и македонски компании. За повеќе информации околу можностите кои ги даваат решенијата од Сигма-СБ и како да ги ставите во фукција кај Вас, Ве молиме да нé контактирате веднаш.